atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká

NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká je partnerský projekt rozvoja publika, budovania kapacít a nadnárodnej mobility propagujúci hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe. Prostredníctvom organizačnej, kurátorskej a umeleckej spolupráce pri tvorbe inovatívnych foriem hudby a zvukového umenia chceme vytvoriť komunitu tvorcov zmien, schopných reagovať na kľúčové kritické, sociálne a politické výzvy, ktorým naše krajiny v súčasnosti čelia.

Prostredníctvom projektu umelci a podnikatelia v oblasti kultúry zaujmú radikálne prístupy k rozvoju publika: premenia „publikum“ na „angažovaných občanov“, „aktívnych účastníkov“, a teda na tvorcov zmien. Spoločne sa pustia do procesu tvorby a výroby umenia prostredníctvom nových foriem a nových metód kultúrnej výmeny. Následne budeme spoločne iniciovať a prezentovať novú inovatívnu hudbu spájaním ľudí z rôznych kultúr, prekračovaním geografických a mentálnych hraníc, ale tiež budeme čeliť očakávaniam publika. Vytvoríme novú stratégiu rozvoja publika, poskytneme nové príležitosti pre umelcov a zručnosti pre kultúrne organizácie a následne aktivujeme a zapojíme novú generáciu občanov. Počas celého projektu sa bude klásť osobitný dôraz na rodovú rovnosť a účasť menšín v kultúre.

Ciele projektu:

– vytvoriť platformu pre ďalšiu spoluprácu kurátorov, umelcov a kultúrnych organizácií pôsobiacich v oblasti súčasnej a experimentálnej hudby a sonického umenia od NO, IS a SK
– prepojiť scény a propagovať súčasné tvorivé trendy v teréne vo všetkých krajinách
– podporovať bilaterálnu umeleckú výmenu, iniciovať spoluprácu a produkciu nových diel medzi partnerskými krajinami
– poukázať na súčasné témy sociálneho významu a priniesť výsledky, z ktorých bude mať prospech široká verejnosť pri porozumení spoločnej kultúrnej identity medzi rozdielmi medzi partnerskými krajinami;
– posilniť organizačnú kapacitu vedúceho projektu a partnerov
– prilákať a rozvíjať predovšetkým mladých divákov zaujímajúcich sa o umelecké inovácie v hudbe a umení z príslušných krajín

Projektové aktivity:

– spoločne kurátorovaný umelecký program nových spoluprác, koncertov a vystúpení predstavený na festivale súčasnej hudby NEXT v Bratislave a v Spišskom Hrhove, Osle a Reykjavíku
– prednáškovo-diskusný program prepájajúci hudbu s relevantnými sociálnymi a kultúrnymi témami
– aktivity podporujúce budovanie kapacít partnerov projektu a rozvoj publika v kreatívnej súčasnej hudbe

Na projekte s hlavným organizátorom spolupracujú miestne organizácie zo Slovenska (A4 – Priestor pre súčasnú kultúru / Bratislava, EQO / Spišský Hrhov), Antalova Music z Nórska a kolektív RASK z Islandu.

Partnerské zmluvy: Antalova Music, RASK

Zmluva zverejnená na základe VO

Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
www.eeagrants.sk