atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

info

ATRAKT ART – združenie pre aktuálne umenie a kultúru vzniklo v Bratislave v roku 2000 a odvtedy jeho členovia v spolupráci s mnohými ďalšími organizátormi pripravili a realizujú množstvo projektov, ktoré spája spoločná myšlienka: vyhľadávať a predstavovať nové smery a originálne osobnosti súčasnej kultúry, podporovať nové formy kreativity, umenia a sociálnych interakcií bez akýchkoľvek žánrových či geografických obmedzení. Za obzvlášť dôležitý považujeme kontakt s aktuálnym dianím v okolitých krajinách, preto je ATRAKT ART zapojený v mnohých zahraničných projektoch a spolupracuje s množstvom inštitúcií.

ATRAKT ART je vydavateľom časopisu 3/4, ktorý sa ako jediný časopis na Slovensku venuje novým médiám a technológiám v presahoch do súčasného umenia a kultúry. Medzi ďalšie významné aktivity patrí od roku 2000 každoročne príprava medzinárodného festivalu súčasnej hudby NEXT a organizácia projektu medzinárodnej umeleckej výmeny NEXT VISEGRAD MUSIC (od r. 2008). ATRAKT ART je zakladajúcim spoluorganizátorom festivalu umenia a kultúry nových médií MULTIPLACE a bol tiež spoluorganizátorom medzinárodného projektu NEW MEDIA NATION, ktorý finančne podporila Európska komisia v rámci programu Kultúra 2000. Cieľom tohto projektu bola popularizácia kreatívneho využívania digitálnych technológií na Slovensku.

ATRAKT ART je spoluzakladajúcou organizáciou A4 – asociácie združení pre súčasnú kultúru (od r. 2003), prevádzkujúcou centrum súčasnej kultúry A4 – nultý priestor v centre Bratislavy (od r. 2004).

Medzi ďalšie projekty združenia patrí koncertný cyklus DIGITOPIA zameraný na experimentálnu elektronickú hudbu (2002-2005), cyklus projektov o kultúre, umení a urbánnom priestore URBÁNNA RE/KREÁCIA – CITYLAB (2004-2005), URBAN REFORM (2009) a URBAN RESET (2010). ATRAKT ART je vydavateľom nahrávok súčasnej vážnej a experimentálnej hudby (doteraz 8 nosičov) a prevádzkovateľom webového portálu / databázy experimentálnych zvukových projektov KRAA. V rokoch 2007-2009 bol ATRAKT ART súčasťou medzinárodného projektu partnerstva Grundtvig pod názvom Audience Participation in Digital Culture.

ATRAKT ART bol hlavným organizátorom projektu medzinárodnej spolupráce REMAKE – Rethinking Media Arts in K(C)ollaborative Environments (2010-2012), podporeného Európskou komisiou v programe Kultúra 2007-2013.

Aktivity združenia sa v roku 2019 realizovali s podporou SOZA.