atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

Atrakt Art pozýva na otváraciu konferenciu medzinárodného projektu NOISS

NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká je partnerský projekt rozvoja publika, budovania kapacít a nadnárodnej mobility propagujúci hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe. “Prostredníctvom organizačnej, kurátorskej a umeleckej spolupráce pri tvorbe inovatívnych foriem hudby a zvukového umenia chceme vytvoriť komunitu proaktívnych tvorcov, schopných reagovať na kľúčové kritické, sociálne a politické výzvy, ktorým naše krajiny v súčasnosti čelia” hovorí riaditeľ občianskeho združenia Slávo Krekovič.

Otváracia konferencia projektu, ktorá sa uskutoční 14. apríla online prostredníctvom platformy Zoom môže byť relevantná najmä prijímateľov či pre budúcich žiadateľov grantov EHP. Programom konferencie je prezentácia projektu NOISS a ďalších štyroch projektov podporených z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Prezentácia bude spojená s diskusiou o ich zameraní a spoločných projektových výzvách.

Diskutovať budú: Slávo Krekovič (Atrakt Art, projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pro nové publiká), Zuzana Bargerová (Art Cafe, projekt Slovensko-islandská spolupráca pri rozvoji malých kultúrnych centier – SLICE), Ivana Sujová a Erika Paulinská (Fest Anča, projekt Študentské fórum Fest Anča), Michal Ditte (Divadlo Pôtoň, projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku) a Barbora Andor Tóthová (Kino Úsmev, projekt Kósy Kino).

Miesto konferencie:
Platforma: Zoom
Meeting ID: 969 9539 6900
Passcode: 172553
Facebook event: https://www.facebook.com/events/939492216788470

Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.

 
#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
www.eeagrants.sk