atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

kontakt

ATRAKT ART
Gallayova 43
841 02 Bratislava

Identifikačné údaje:
IČO: 36066273
DIČ: 2021618214

Bankové údaje
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Č.ú: 262 4475 994 / 1100
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2447 5994
BIC/SWIFT: TATRSKBX

E-mail: redakcia at 34 dot sk