atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

URBAN RESET (2008)

– kľúčové pojmy: umenie vo verejnom priestore / umenie – architektúra – priestorové plánovanie / kolaborácia / účasť verejnosti (public participation)

– miesta činu: Brno – Bratislava – Budapešť

urban reset nadväzuje na rozsiahly projekt Urbánna Re/Kreácia / Citylab http://www.citylab.sk, ktorý na Slovensku v roku 2004 – 2005 organizovali združenia Atrakt Art a Burundi datalab studio displej press v spolupráci s viacerými ďalšími občianskymi iniciatívami a organizáciami. Jeho zámerom bolo posunúť vnímanie diváka/obyvateľa rovnako ako umelca/obyvateľa, uväzneného v stereotypoch každodenného prežívania svojho prostredia do polohy „turistu“, objavujúceho a hľadajúceho esenciu inakosti;

– podobne, pri projekte urban reset ide o snahu posúvať (naše) pasívne vnímanie mestského prostredia a jeho (nielen urbánnych) stereotypov ku kreatívnemu a spontánnemu prístupu k objektom, priestorom i situáciám (ulica a mesto ako živý organizmus…);

– na projekte spolupracujú študenti VŠ z umeleckých (FaVU VUT, Brno) i technických odborov (FA STU Bratislava, ELU Budapešť), doktorandi na daných VŠ a je otvorený pre každého, koho záujíma súčasné mesto a jeho tvár.

– témou – problémom, ktorý projektom redefinujeme sú vybrané miesta v konkrétnych „spolupracujúcich“ mestách tzv. brownfields (brownfield ako územie, ktoré bolo ovplyvnené predchádzajúcim využitím, územie, ktoré je opustené, alebo nedostatočne využité, má reálne alebo vnímané problémy s kontamináciou škodlivými látkami, nachádza sa hlavne v rozvinutých mestských oblastiach a vyžaduje si zásah, aby sa územie mohlo opäť efektívne využívať.) úlohou študentov je tieto miesta „resetovať“ a „reštartovať“, dať im (teoreticky i prakticky) nové využitie či novú estetickú funkciu;

– v prvom ročníku projektu nás primárne zaujíma vzájomná komunikácia vybraných študentov (odborné semináre, osobné stretnutia v daných mestách, diskusie) a ich spoločný pokus o hľadanie optimálneho riešenia v spojení umenie – architektúra – priestorové plánovanie (workshopy); okrem toho je našim cieľom zistiť ochotu a prijatie takéhoto prístupu verejnosťou – prístup mestských zastupiteľstiev (poskytnutie priestoru na jeho premenu), prijatie zmeny obyvateľmi, prístupnosť a komunikácia umelcov a umenia vo verejnom priestore…

– projekt je realizovaný v období: január – november 2008