atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

REMAKE: RETHINKING MEDIA ARTS IN C(K)OLLABORATIVE ENVIRONMENTS (2010-12)

“Postproduction artists are agents of the evolution, the specialized workers of cultural reappropriation. […] Now what is at stake is to positivize the REMAKE, to articulate uses, to place forms in relation to each other, rather than to embark on the heroic quest for the forbidden and the sublime that characterized modernism.“
Nicolas Bourriaud: Postproduction

Atrakt Art je hlavným koordinátorom medzinárodného umeleckého projektu REMAKE – REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments, ktorý prebieha od júna 2010 do mája 2012 vo viacerých európskych krajinách. Zámerom projektu je podpora kolaboratívnej produkcie a medzinárodnej prezentácie umeleckých diel, ktoré sú inšpirované bohatou históriou európskeho mediálneho umenia. Projekt nadväzuje na výskum skupiny teoretikov pod názvom MONOSKOP – kolaboratívny výskum o mediálnom umení a kultúre v Európe. Výskum sa zaoberá sociálnym kontextom historického vývoja mediálneho umenia s dôrazom na dianie v Strednej a Východnej Európe. Analýza socio-poetických podmienok umenia a technológií v období rokov 1960-2000 začína pri experimentálnom filme, umení performance, pokračuje cez počítačové umenie, video art, experimentálnu hudbu až po sound art a teóriu médií. Projekt REMAKE zahŕňa špeciálny ročník decentralizovaného festivalu kultúry nových médií Multiplace, venovaného téme REMAKE (2011), kurátorstvo, produkciu a prezentovanie súčasných umeleckých diel, inšpirovaných dejinami mediálneho umenia, sériu akademických prednášok a diskusií, umelecké workshopy a rezidencie, akcie pre verejnosť – performance, diskusie, výstavy. Verejné výstupy budú prebiehať pod supervíziou kurátorov z viacerých krajín (SK, CZ, BE, DE). Hlavným výstupom projektu pre verejnosť je výstava v Dome umění města Brna (jar 2012).

Spoluorganizátori: Dům umění města Brna (CZ); The Lost Horse Gallery (IS); PiNG (FR); Multiplace (SK); AltArt Foundation for Alternative Arts (RO)

Projekt podporili: Program Kultúra 2007-2013 Európskej únie, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nadačný fond Slovak Telecom – Nadácia Intenda

http://remakeme.eu

REMAKE ME HIGH! Live AV set – 6th Nov ₂₀₁₀ from Zden Hlinka on Vimeo.

Remake me high! 1. časť – Zden from tv.a4 on Vimeo.

Remake me high! 2. časť – Gnd + Cabowitz from tv.a4 on Vimeo.

Remake me high! 3. časť – Raquel Meyers + GOTO80 from tv.a4 on Vimeo.

Remake me high! 4. časť – Kubriel from tv.a4 on Vimeo.