atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

PLUG_IN CAFÉ / ZZZVUKOVÉ DIELNE

Cyklus Zzzvukových dielní v A4 – nultom priestore začal v roku 2005 organizovať kolektív Urbsounds, neskôr zostalo organizátorom združenie Atrakt Art v rámci pravidelného programu A4. Cieľom workshopov je kolektívne improvizované hľadanie nových ciest zvuku a priľahlých médií. Otvorená dielňa vytvára platformu pre stretávanie a spoločné hranie, ponúka možnosť participácie každému, kto sa zaujíma o neklasické spôsoby hudobnej produkcie. Plug_in Café má podobu elektroakustickej jam session plnej obrazotvorných zvukov a zhlukov vizuálneho hluku, ale je tiež príležitosťou pre neformálne vzdelávanie, výmenu skúseností a know-how v oblasti experimentálnej hudobnej tvorby. V rámci špeciálnych vydaní Pug_in Café sa prezentujú pozvaní hostia, ktorí sú často aj lektormi či účastníkmi workshopu (DJ Sniff, Seijiro Murayama, Matjaž Manček a i.).