atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

PLAY CULTURES [svet digitálnych hier] (2009)

Výstava Play Cultures [svet digitálnych hier] so sprievodnými podujatiami bola súčasťou a zároveň dominantnou akciou 8. ročníka festivalu kultúry nových médií Multiplace v Bratislave. Po prvýkrát sa tak na Slovensku uskutočnila rozsiahlejšia, pre širokú verejnosť atraktívna medzinárodná prezentácia zameraná na inovatívnu tvorbu v oblasti digitálneho umenia, predstavujúca diela kľúčových autorov.

V dnešnej dobe už mediálne umenie nie je prevratnou novinkou. Každý experiment, či alternatíva sa skôr, či neskôr inštitucionalizujú. V umení je to približne 20 rokov, no v dnešných časoch informačného boomu sa čas, za ktorý je akákoľvek progresívna vec, myšlienka, objav prijatá a „udomácnená“, skracuje geometrickým radom. Rovnako ako sa napríklad pop art stal súčasťou globálneho systému umenia a následne bol absorbovaný tzv. nízkou kultúrou, aj videohry sa stali za posledných 15 rokov rapídnej expanzie bežnou súčasťou života rovnako ako televízia, rádio, film alebo internet. Ich status sa od alternatívy a experimentu presunul do komercie a mainstreamu.

Multimediálna výstava Play Cultures kurátorovaná Kristianom Lukićom po prvýkrát na Slovensku predstavila súčasnú tvorbu svetových umelcov, využívajúcu jazyk počítačových hier, ukázala, ako sa dá k žánru digitálnych hier pristúpiť tvorivým a angažovaným spôsobom a prehodnocuje ich kultúrne, sociálne a vzdelávacie aspekty a potenciál. Pozostáva z 20 samostatných a sieťových hier, videí a interaktívneho vytvárania príbehu. Obsahovo zahŕňa široké spektrum tém od politickej propagandy cez hackerské techniky až po estetizmus alebo sociálne témy. Výstava ponúkla nový pohľad umelcov na problematiku, spojila tému interakcie digitálnych médií, umenia a kritickej práce s estetikou počítačovej kultúry.

14. apríl – 03. máj 2009
Dom umenia, Nám. SNP 12, Bratislava
Kurátor: Kristian Lukić / Srbsko
Koordinátori: Slávo Krekovič, Ivana Madariová
Producenti: Atrakt Art, NAPON – Inštitút pre flexibilné kultúry a technológie (Nový Sad, Srbsko)
Koproducenti: Dom umenia (Národné osvetové centrum), Múzeum súčasného umenia Vojvodiny (Nový Sad, Srbsko), A4 – nultý priestor, Multiplace
Vystavujúci umelci: AES + F (RU), Afkar Media (SY), Alon Tzarafi (IL), Fiambrera (ES), Gonzalo Frasca (UY), Jodi (BE, NL), Molleindustria (IT), Personal Cinema (GR), Persuasive Games (USA), Robert Praxmarer (AT), Serious Games Interactive (DK), Tale of Tales (BE), Vladan Joler (RS), Vladimir Todorović (RS, SG), Urtica (RS)