atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

NEXT Festival má novú stratégiu rozvoja publika

V posledných týždňoch sa členovia tímu NEXT Festival zúčastnili na

workshope o rozvoji publika. Výsledkom workshopu, ktorého lektorom bol odborník na kultúrny manažment z Írska Sandy Fitzgerald je rozsiahly plán, ktorý bude implementovaný v rozmedzí najbližších troch rokov. Plán pomôže v inkluzívnom zapájaní existujúceho a nového publika, v rozvoji komunikačných stratégii, ale tiež v ďalšom budovaní medzinárodnej komunity sústredenej okolo festivalu, ktorý minulý rok oslávil už dvadsať rokov existencie. 

Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

www.eeagrants.sk