atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

MULTIPLACE

Atrakt Art je zakladajúcim spoluorganizátorom decentralizovaného festivalu umenia, kreativity a digitálnej kultúry Multiplace (od roku 2002). Multiplace je sieť ľudí a organizácií, venujúcich sa interakcii médií a technológií s umením, kultúrou a spoločnosťou. Vyvrcholením aktivít siete je každoročný festival, ktorý sa koná zároveň na rôznych miestach sveta. Jeho program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne či politické otázky. Cieľom festivalu-siete Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, podporovať tvorbu v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v kultúre ovplyvnenej technológiami. Multiplace pritom kladie dôraz na experimentovanie s možnosťami spolupráce a prepájania medzi jednotlivými uzlami siete.

Občianske združenie Multiplace bolo založené v roku 2004 a zodpovedá za koordináciu aktivít siete a čiastočne tiež dramaturgické smerovanie. V januári 2008 bol spustený server pre slobodné umenie Sanchez, ktorý ponúka zadarmo hosting umeleckým a nezávislým kultúrnym projektom.

Festival: http://www.multiplace.org/2011
Blog: http://www.multiplace.org/blog
Sanchez server: http://www.multiplace.org/wiki/doku.php?id=server

16-20.4.2002 – Multiplace: new media event, v rámci projektu New Media Nation (organizácia Buryzone, podpora EU Culture 2000), http://www.multiplace.sk/2002
27-31.5.2003 – Multiplace 2: new media event, http://www.multiplace.sk/2003
29.3.-8.4.2004 – Multiplace 3: festival kultúry nových médií, http://www.multiplace.sk/2004
17.4.-24.4.2005 – Multiplace 4: festival kultúry nových médií, http://www.multiplace.sk/2005
12.10.2005 – prezentácia Multiplace na festivale Unsound vo Krakowe,
http://www.serpent.pl/koncerty/2005/unsound.html
21.-30.4.2006 – Multiplace 5: festival kultúry nových médií, http://www.multiplace.sk/2006
13.10.2006 – Konferencia organizátorov Multiplace v 13m3 v Bratislave
13.-22.4.2007 – Multiplace 6: festival sieťovej kultúry, http://www.multiplace.sk/2007
9.11.2007 – Konferencia a programové stretnutie organizátorov v A4-nultý priestor v Bratislave
26.4.-3.5.2008 – Multiplace 7: festival sieťovej kultúry, http://www.multiplace.org/2008
14.-18.4. 2009 – Multiplace 8: festival sieťovej kultúry, http://www.multiplace.org/2009
18-26.5.2010 – Multiplace 9: festival kultúry nových médií, http://www.multiplace.org/2010
2-8.5.2011 – Multiplace 10 http://www.multiplace.org/2011