atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

LETNÉ DIELNE (2006-10)

Atrakt Art bol partnerom neformálno-vzdelávacieho projektu Letné dielne (podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom), ktorý v rokoch 2006 a 2007 začalo organizovať združenie 13m3 vo svojich priestoroch na Zlatých pieskoch v Bratislave a ktorý pokračoval v rokoch 2009 (Letní dílny Čistírna) a 2010 (Letní dílny Kravín) ako aktivita združenia Yo-Yo.

“Letné dielne boli dvojtýždenným sústredením ľudí aktívnych a pasívnych v umeleckých, humanitných, mediálnych či technických odboroch s cieľom získať nové praktické zručnosti a teoretické vedomosti pre plynulý život v informačnej spoločnosti. Dielne sú otvorené verejnosti. Vychádzame z toho, že každý z nás má znalosti a skúsenosti v špecifických oblastiach, ktoré môže zdieľaním s ostatnými otvoriť „medziodborovým“ aktivitám. Hlavná časť programu pozostáva z tvorivých dielní. Okrem nich prebiehajú diskusie, prednášky, performancie vytvorené i priamo na mieste.”
– Text zo stránky Letných dielní

Dielňa Kolaboratívna zvuková performance a kompozičné techniky (27.-29.8.2007, lektori Slávo Krekovič a Miro Tóth):