atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ HUDBA V ZAHRANIČÍ

Od roku 2007 Atrakt Art pravidelne spolupracuje so zahraničnými festivalmi súčasnej hudby s cieľom prezentovať aktuálnu umeleckú hudobnú tvorbu vznikajúcu na Slovensku. Vďaka tejto iniciatíve sa podarilo rozbehnúť spoluprácu napr. s festivalmi Ultrahang (HU), Stimul (CZ), New New (CZ), Muzyka Genera (PL), Audio Art (PL) a ďalšími organizátormi.