atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

FASA MIESTO (2005)

Séria workshopov zameraných na bližšie zoznámenie mládeže s filmovým médiom (dramaturgia, scenár, kamera, strih), na základe nakrútenia dokumentárnych filmov o miestach na ktorých žije alebo trávi svoj voľný čas. Filmové médium tu však slúžilo najmä ako prostriedok a ukážka možného spôsobu vyjadrenia a prehodnotenie svojho vzťahu k okoliu a k aktuálnym problémom spojeným s trávením voľného času v mestách. Filmy tak slúžia aj ako dokumentárny prameň k skúmaniu autentickej sociokultúrnej reality istej generácie žijúcej na mestských sídliskách v roku 2005.

Mladí ľudia – „party“ z vybraných miest – sídlisk (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina) počas trojdňového workshopu pod vedením filmových profesionálov nakrútili štyri originálne video-filmy, ktoré autenticky vypovedajú o prostredí, v ktorom dnes mladá sídlisková generácia vyrastá, o jej prístupe k nemu, a tiež o jej schopnosti učiť sa pracovať s kamerou a tak uchopiť a pomenovať svoj svet filmovým médiom.

Projekt Fasa miesto bol realizovaný v období január – október 2005 a počas roku 2006 prezentovaný nielen slovenskej verejnosti. Premiéra filmu, za účasti väčšiny mladých autorov sa konala 19.11.2005 v centre súčasného umenia A4 – nultý priestor, v Bratislave. V roku 2006 bola kolekcia filmov postupne uvedená v jednotlivých komunitách z ktorých autori žijú (Centrá komunitného rozvoja – BA, KE, Základná škola –BB…) a mali svoju premiéru aj na oficiálnej pôde – vo filmových kluboch určených pre širokú verejnosť

Štyri krátke filmy odhaľujú miesta, ktoré každá partička práve teraz navštevuje, pokladá ich za fasa, stoja podľa nej za to, aby sa zaznamenali na filmový materiál, a tak aspoň takouto formou odolali rýchlim zmenám, ktorým dnes mestské prostredie podlieha. Každý film je tiež originálnym odkazom pre tých, čo žijú na podobnom mieste ale v inom meste. Reťaz krátkych filmov nemá “filmárske ambície”, je to skôr spontánny pokus o nadviazanie komunikácie medzi jednotlivými partami a ich jedinečnými ešte stále detskými svetmi a pohľadmi a svetmi tých, ktorí filmy uvidia.

FASA FILMY:

NEPANIKÁRTE, 8 min FASA PARTA SÁSOVÁ :

Geni/Marek Gettler, Sviťo/Milan Svitek, Wosyq/ Tomáš Vozár, Jazo/Jozef Kliment, Majkl/Michal Malinovský, Aďo/ Adrian Černák, Ciko/Martin Cihovič, Cabko/Jakub Belo-Caban

SOM Z REPY, SOM HAPPY, 5 min. FASA PARTA ŽILINA:

Bombardérka mrkva/Sarah Švecová, Kapustička karate/Elka Miniariková, Zemiačik krumplík/Šarlota Klopštocková, Krankas/Zdeno Sýkora

ČHAVORE ROMALE, 9 min. FASA PARTA KOŠICE:

Jessica/Lucia Gadžorová, Snoop Dog/Štefan Džobák, Usher/Ondrej Pokuta, 2PAC/Ivan Pokuta, Estefania/Betka Pokutová, Kiki/Jozef Balog, Rebeca/Monika

DECKÁ Z ULICE, 9 min. FASA PARTA PETRŽALKA:

Nika/Nicole Vašeková, Čávo/Denis Horáček, Kača/Katka Jentnerová, Bibi/Barbora Pašková, Taja Čaja/Táňa Žigová

FASA MIESTO projekt:

Námet: Barbora Šedivá
Strih: Tomáš Doruška, Peter Pikna, Tomáš Čižmárik, Saša Gojdičová
Realizácia: Barbora Šedivá, Saša Gojdičová, Monika Lacková, Hanka Lukšů, Blanka Berkyová

SPOLUPRÁCA Centrum komunitného rozvoja (BA, BB, KE), oz Truc sphérique, A4 – Asociácia združení pre súčasné umenie, odborníci z oblasti filmu.

PODPORA
Kolekcia filmov vyšla i na DVD a stala sa súčasťou medzinárodného putovného projektu „KÜBA – journey against the current”, umelcov Emanuela Danescha (AT) a Davida Rychu (DE). Na projekte Fasa miesto ATRAKT ART spolupracoval s Centrom komunitného rozvoja, oz Truc sphérique, A4 – Asociáciou združení pre súčasné umenie a s viacerými odborníkmi z oblasti filmu. Projekt Fasa miesto bol súčasťou celoročných aktivít s názvom Urbánna Re/kreácia/Citylab venujúcich sa problematike súčasného mesta a života v ňom.

Projekt bol podporený Nadáciou Pontis v rámci programu „Eurotel pomáha komunite“.

FASA MIESTO PREMIÉRA 19/11/2005. o 16.00h v A4 nultom priestore, Nám.SNP 12, Bratislava
Projekcie v roku 2006:
17. marec – 13m3, Bratislava
22. apríl – CKR, Bratislava
30. apríl – FK CINEFIL, Košice
09. jún – Kultúrne centrum STANICA – Žilina
02. december – Festival Alternatívne Vianoce, Klub Lúč, Trenčín

VIAC NA CITYLAB WEBE
http://citylab.sk/txt/akcia.fasamiesto.html