atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

URBÁNNA RE/KREÁCIA – CITYLAB (2004-05)

Séria prezentácií, prednášok a workshopov o fenoméne mesta

URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB

Projekt URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB realizoval “Citylab”/ združenie BURUNDI a “ATRAKT ART – združenie pre aktuálne umenie a kultúru”. Predstavuje súbor multimediálnych edukatívno-kreatívnych večerov rôznych foriem. Ide o prezentácie, prednášky a workshopy, filmové projekcie, diskusie, ktorých spojovacím činiteľom je fenomén mesta. Zámerom projektu je posunúť vnímanie diváka/obyvateľa rovnako ako umelca/obyvateľa, uväzneného v stereotypoch každodenného prežívania svojho prostredia do polohy „turistu“, objavujúceho a hľadajúceho esenciu inakosti. V Urbánnej Re/Kreácii neopúšťame známe na ceste za cudzím, bizarným a exotickým, ale prinášame pocit neznáma do pôvodného milieu. Projekt sa prostredníctvom rôznorodých mediátorov (architekti, výtvarníci, dizajnéri, teoretici súčasného umenia, internetoví umelci…), ktorí prednášajú, prezentujú či priamo vytvárajú svoje projekty na mieste, pokúša v interaktívnom vzťahu k prostrediu a publiku z neho vychádzajúceho nachádzať neznáme svety.

Pokračovaním Urbánnej Re/kreácie – Citylabu boli projekty Urban Reset a Urban Reform.

http://www.citylab.sk