atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

BA! FROM UFO TO UFO (2007)

The U-fu-touristic guide to contemporary Bratislava is here! The collective work of more than forty authors on 120 colorful pages aims to orient (and disorient) the reader in the Slovak capital and its wonders. Instead of the well-known past or classic historical monuments we offer a subjective collage of interesting spots, stories, facts and pictures.
Bratislava is unique because it has two UFOs. We invite you on an exciting journey from UFO to UFO, far away from tourist stereotypes.
Published by the Atrakt Art association, one of the founders of A4 – Zero Space (independent cultural centre in Bratislava) and publisher of 3/4 magazine. The core authors of the book come from this editorial board. They also invited other creative users of the city, such as architects, artists, photographers, etc.

In the past, the city used to welcome, protect and take care of its residents. Being a citizen meant having a welcoming refuge, a port, where I’m safe from the storms of the world. Today, the city is open. It exposes its residents to winds blowing from every direction. It doesn’t provide any guarantees, but you can keep re-shaping it. This open city’s identity is only maintained through a series of performative expressions. One of them, reflecting and at the same time re-shaping our city’s identity, we have in front of us.
(Miroslav Marcelli, born in Žilina)

Groundbreaking; The UFO has landed and Bratislava will never be the same. I recommend you have a strong cup of tea and a shot of borovicka immediately.
(Eric Smillie, USA)

Editor: Zuzana Duchová
Graphic design: Braňo Matis
Contribution, texts, pictures: Aleš Šedivec, Ana Filip, Barbara Zavarská, Barbora Šedivá, Braňo Matis, Daniel Rihák, Dominika Horáková, Dušan Barok, Eric Smillie, Eva Konečná, Filip Vančo, Jana Čulenová, Ladislav Mirvald, Ľubica Hustá, Magdaléna Kobzová, Marek Mikuš, Martin Mistrík, Martin Vrabko, Memfer, Michaela Čopíková, Michal Kevický, Miroslav Hudák, Oliver Rehák, Ondrej Gajdoš, Ondrej Gavalda, Patrik Kovačovský, Paťo Safko, Peter Bulák, Peter Meluš, Saša Gojdičová, Slávo Krekovič, šimonka, Tomáš Halgaš, Viliam Csino, Vladimíra Pčolová, Zdenka Konečná, Zora Paulíniová, Zuzana Duchová
Co-operation: Mária Rišková, Miro Tížik, Marek Kvetán, Ľubica Trubíniová, Slavomír šmálik, Fedor Blaščák, Leo Singer, Pavlína Morháčová, Vladislav Konečný, Michal Čudrnák, Peter Žalman, Jana Jankovičová, Ivana Jíleková, Pavol Mikula, Martin Ducho, Jana Hanulová, ~mardou~, Braňo Pepel a všetci ostatní, na ktorých sme v tom komplikovanom procese zabudli
Translation: Magdaléna Kobzová, Zuzana Duchová, Ivan Bašnák

ISBN: 978-80-969847-7-0
Published with support from the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

U-fu-turistický “sprejvodca” po súčasnej Bratislave: kolektívna práca vyše štyridsiatich autorov na stodvadsiatich plnofarebných stranách má ambíciu čitateľov zorientovať (a tiež dezorientovať) v hlavnom meste Slovenska a jeho divoch súčasnosti. Namiesto overenej histórie a klasických pamätihodností ponúkame subjektívnu koláž zaujímavých miest, príbehov, faktov a fotografií.

Bratislava je jedinečná aj tým, že sa v nej nachádzajú dve zobrazenia ufa. Pozývame preto odvážnych záujemcov na objaviteľskú cestu od ufa k ufu, preč od zabehaných turistických stereotypov a obvyklých sprievodcovských slov. Ufo slúži ako prvok prechodu k svetu mystifikácie a fantázie. Ufá nachádzajúce sa v knihe taktiež reprezentujú vzorku jej obyvateľov, medzi nimi aj umelcov a grafických dizajnérov.

Kedysi mesto svojich obyvateľov prijímalo, chránilo, zaopatrovalo. Byť občanom znamenalo mať pokojné útočisko, prístav, kde som ukrytý pred búrkami sveta. Dnes je mesto otvorené. Vystavilo svojich obyvateľov vetrom dujúcim zo všetkých strán. Neposkytuje nijaké záruky, zato umožňuje, aby ho každodenne pretvárali. Identita tohto otvoreného mesta sa udržuje iba sériou performatívnych prejavov. Jeden z nich, reflektujúci a zároveň pretvárajúci identitu nášho mesta máme pred sebou.
(Miroslav Marcelli)

Každé mesto má svojskú, špecifickú vôňu. Je možné ju zacítiť nielen vďaka výparom, ktoré sa vo vzduchu miesia, no najmä prostredníctvom jeho urbánnej atmosféry. Pri vstupe človeka do mesta vstúpi aj mesto do človeka: plynie ním. No bolo by omylom domnievať sa, že ľudia vstrebávajú isté prostredie rovnako. Práve subjektívne vdychovanie mesta tvorí platformu u-fu-turistického sprievodcu Bratislavou – BA! U-fu-turistický sprievodca lieta na metafore ufa, na palube je voľné miesto.Ak si poviete, poďme tiahnuť mestom inak, nanovo, nalodí i vás.
(Zuzana Husárová)

Groundbreaking; The UFO has landed and Bratislava will never be the same. I recommend you have a strong cup of tea and a shot of borovicka immediately.
(Eric Smillie, USA)

Editorka: Zuzana Duchová
Grafický dizajn: Braňo Matis
Príspevky, texty, fotografie: Aleš šedivec, Ana Filip, Barbara Zavarská, Barbora Šedivá, Braňo Matis, Daniel Rihák, Dominika Horáková, Dušan Barok, Eric Smillie, Eva Konečná, Filip Vančo, Jana Čulenová, Ladislav Mirvald, Ľubica Hustá, Magdaléna Kobzová, Marek Mikuš, Martin Mistrík, Martin Vrabko, Memfer, Michaela Čopíková, Michal Kevický, Miroslav Hudák, Oliver Rehák, Ondrej Gajdoš, Ondrej Gavalda, Patrik Kovačovský, Paťo Safko, Peter Bulák, Peter Meluš, Saša Gojdičová, Slávo Krekovič, šimonka, Tomáš Halgaš, Viliam Csino, Vladimíra Pčolová, Zdenka Konečná, Zora Paulíniová, Zuzana Duchová
Spolupráca: Mária Rišková, Miro Tížik, Marek Kvetán, Ľubica Trubíniová, Slavomír šmálik, Fedor Blaščák, Leo Singer, Pavlína Morháčová, Vladislav Konečný, Michal Čudrnák, Peter Žalman, Jana Jankovičová, Ivana Jíleková, Pavol Mikula, Martin Ducho, Jana Hanulová, ~mardou~, Braňo Pepel a všetci ostatní, na ktorých sme v tom komplikovanom procese zabudli
Preklad: Magdaléna Kobzová, Zuzana Duchová, Ivan Bašnák

ISBN: 978-80-969847-7-0
Vyšlo s podporou Ministerstva kultúry SR.

http://atrakt.sk/ufoba/