atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

BA! OD UFA K UFU (2007)

U-fu-turistický “sprejvodca” po súčasnej Bratislave: kolektívna práca vyše štyridsiatich autorov na stodvadsiatich plnofarebných stranách má ambíciu čitateľov zorientovať (a tiež dezorientovať) v hlavnom meste Slovenska a jeho divoch súčasnosti. Namiesto overenej histórie a klasických pamätihodností ponúkame subjektívnu koláž zaujímavých miest, príbehov, faktov a fotografií.

Bratislava je jedinečná aj tým, že sa v nej nachádzajú dve zobrazenia ufa. Pozývame preto odvážnych záujemcov na objaviteľskú cestu od ufa k ufu, preč od zabehaných turistických stereotypov a obvyklých sprievodcovských slov. Ufo slúži ako prvok prechodu k svetu mystifikácie a fantázie. Ufá nachádzajúce sa v knihe taktiež reprezentujú vzorku jej obyvateľov, medzi nimi aj umelcov a grafických dizajnérov.

Kedysi mesto svojich obyvateľov prijímalo, chránilo, zaopatrovalo. Byť občanom znamenalo mať pokojné útočisko, prístav, kde som ukrytý pred búrkami sveta. Dnes je mesto otvorené. Vystavilo svojich obyvateľov vetrom dujúcim zo všetkých strán. Neposkytuje nijaké záruky, zato umožňuje, aby ho každodenne pretvárali. Identita tohto otvoreného mesta sa udržuje iba sériou performatívnych prejavov. Jeden z nich, reflektujúci a zároveň pretvárajúci identitu nášho mesta máme pred sebou.
(Miroslav Marcelli)

Každé mesto má svojskú, špecifickú vôňu. Je možné ju zacítiť nielen vďaka výparom, ktoré sa vo vzduchu miesia, no najmä prostredníctvom jeho urbánnej atmosféry. Pri vstupe človeka do mesta vstúpi aj mesto do človeka: plynie ním. No bolo by omylom domnievať sa, že ľudia vstrebávajú isté prostredie rovnako. Práve subjektívne vdychovanie mesta tvorí platformu u-fu-turistického sprievodcu Bratislavou – BA! U-fu-turistický sprievodca lieta na metafore ufa, na palube je voľné miesto.Ak si poviete, poďme tiahnuť mestom inak, nanovo, nalodí i vás.
(Zuzana Husárová)

Groundbreaking; The UFO has landed and Bratislava will never be the same. I recommend you have a strong cup of tea and a shot of borovicka immediately.
(Eric Smillie, USA)

Editorka: Zuzana Duchová
Grafický dizajn: Braňo Matis
Príspevky, texty, fotografie: Aleš šedivec, Ana Filip, Barbara Zavarská, Barbora Šedivá, Braňo Matis, Daniel Rihák, Dominika Horáková, Dušan Barok, Eric Smillie, Eva Konečná, Filip Vančo, Jana Čulenová, Ladislav Mirvald, Ľubica Hustá, Magdaléna Kobzová, Marek Mikuš, Martin Mistrík, Martin Vrabko, Memfer, Michaela Čopíková, Michal Kevický, Miroslav Hudák, Oliver Rehák, Ondrej Gajdoš, Ondrej Gavalda, Patrik Kovačovský, Paťo Safko, Peter Bulák, Peter Meluš, Saša Gojdičová, Slávo Krekovič, šimonka, Tomáš Halgaš, Viliam Csino, Vladimíra Pčolová, Zdenka Konečná, Zora Paulíniová, Zuzana Duchová
Spolupráca: Mária Rišková, Miro Tížik, Marek Kvetán, Ľubica Trubíniová, Slavomír šmálik, Fedor Blaščák, Leo Singer, Pavlína Morháčová, Vladislav Konečný, Michal Čudrnák, Peter Žalman, Jana Jankovičová, Ivana Jíleková, Pavol Mikula, Martin Ducho, Jana Hanulová, ~mardou~, Braňo Pepel a všetci ostatní, na ktorých sme v tom komplikovanom procese zabudli
Preklad: Magdaléna Kobzová, Zuzana Duchová, Ivan Bašnák

ISBN: 978-80-969847-7-0
Vyšlo s podporou Ministerstva kultúry SR.

http://atrakt.sk/ufoba/