atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

AUDIENCE PARTICIPATION IN DIGITAL CULTURE (2007-09)

Zámerom projektu medzinárodného partnerstva bolo vytvoriť diskusiu medzi kultúrnymi a vzdelávacími operátormi v Európe na tému kultúrneho učenia, podporovať rozvoj inovačných metód na rozšírenie cieľovej skupiny kultúrnych podujatí a skúmať spôsoby, ako zvýšiť zapájanie sa dospelých do digitálnej kultúry. Projekt zahŕňal analýzu a porovnanie spôsobu rozvoja publika digitálnej kultúry v rôznych krajinách Európy a rozvoj inovatívnych metód celoživotného vzdelávania pre zvýšenie tvorivého využívania nových technológií a kultúrneho povedomia. Usiloval sa tiež o hľadanie nových pracovných profilov a kompetencií umelcov, umeleckých manažérov a pedagógov, ktoré sú potrebné pre otvorenie kultúrneho sektora pre rôzne verejné a tvorivejšie využívanie nových technológií.

Ciele projektu:

• Analyzovať a porovnávať spôsob rozvoja publika v digitálnej kultúre v rôznych krajinách Európy
• Rozvíjať a riadiť inovačné metódy celoživotného vzdelávania pre zvýšenie kreativity a inovatívneho využitia nových technológií, podporovať kultúrne povedomie
• Skúmať, aké schopnosti potrebujú získať umelci, kultúrni manažéri a umeleckí pedagógovia za účelom podpory kultúrneho povedomia
• Vytvoriť základňu pre diskusie a zdieľanie zdrojov na tému vývoja publika / kultúrne vzdelávanie v oblasti digitálneho umenia a kultúry
• Dokázať, že kultúra, aj prostredníctvom narastajúcich zručností dospelých, zohráva kľúčovú úlohu v miestnom / regionálnom rozvoji

Zapojené partnerské organizácie:
Fundatia AltArt pentru Arta Alternativa, Cluj-Napoca (RO)
Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava (SK)
CIANT – International Centre for Art and New Technologies, Prague (CZ)
TMA – Trans-Media-Akademie Hellerau, Dresden (DE)

Projekt bol podporený programom Grundtvig Európskej únie.

http://apdc.wordpress.com/