atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY

Atrakt Art je spoluzakladajúcim subjektom projektu A4 – priestor súčasnej kultúry. Je to multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 je vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií o vytvorenie centra na podporu a prezentáciu aktuálnych umeleckých prejavov v oblasti javiskového umenia, hudby, kinematografie a nových médií, podporujúcich živú a inovatívnu umeleckú tvorbu.
A4 je zakladajúcim členom siete nezávislých kultúrnych centier Anténa a medzinárodnej siete Trans Europe Halles.

Občianske združenia Atrakt Art, Asociácia súčasného tanca, Burundi a združenie Pre súčasnú operu založili A4 – asociáciu združení pre súčasnú kultúru v roku 2003 a následne 17. januára 2004 sme pre verejnosť otvorili A4 – nultý priestor v priestoroch na prízemí Námestia SNP 12 v Bratislave. Od roku 2012 pôsobí v budove YMCA na Karpatskej 2. Ročne sa v A4 uskutoční okolo 300 kultúrnych podujatí. Členovia združenia Atrakt Art v A4 zodpovedajú za dramaturgickú koncepciu viacerých umeleckých sekcií:

HUDBA – predstavovanie aktuálnych a živých hudobných prejavov na pomedzí súčasnej vážnej hudby, improvizovanej, experimentálnej a elektronickej hudby, avantgardného jazzu a alternatívneho rocku
Hudobná dramaturgia nadväzuje na predchádzajúcu činnosť združenia Atrakt Art a Združenia Pre súčasnú operu. Úspešná spolupráca so zahraničnými veľvyslanectvami a kultúrnymi inštitútmi (České centrum, Poľský inštitút, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Goetheho inštitút, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva) nám umožnila začleniť sa do medzinárodnej siete organizátorov súčasnej hudby. V rámci externých aktivít sme napríklad v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva zorganizovali koncert alternatívnej rockovej skupiny Palinckx, ktorý sa uskutočnil v rámci osláv vstupu Slovenska do Európskej únie. Pri tej istej príležitosti sme spolu s írskymi partnermi Electric Rain pripravili vystúpenie experimentálneho kolektívu Urbsounds v Corku. V priestore A4 našiel svoje pokračovanie aj cyklus koncertov experimentálnej elektronickej hudby a zvukového umenia Digitópia.

KINO INAK – filmové predstavenia a videoprojekcie súčasného kina pre náročného diváka, umelecké dokumenty, digitálne video, animácie, hudobné a experimentálne filmy
Kino inak (predtým Audiovizuálny klub) má štruktúru pravidelných verejných projekcií diel audiovizuálneho umenia v priestore A4. Jeho cieľom je prezentovať oblasť aktuálnej hranej, dokumentárnej, experimentálnej či hraničnej súčasnej tvorby (multimediálne projekty, nové médiá, videoart, VJ prezentácie a pod.) mimo komerčných a oficiálne dostupných diel z domácej, európskej a mimoeurópskej produkcie. Koncepcia sa svojím charakterom líši od klasického kina aj od filmového klubu, je otvorená voči rozmanitým podobám pohyblivému obrazu, kladie dôraz na diela, exkluzívne svojou kreatívnou kvalitou a nedostupné v bežnej distribučnej sieti. Jeho špecifikom je tiež interaktívnejší prístup k divákovi vo forme lektorských úvodov, prezentácií, stretnutí s tvorcami, teoretikmi, hosťami a workshopov.

UMENIE NOVÝCH MÉDIÍ – audiovizuálne predstavenia, workshopy, výstavy
Programová orientácia na súčasné umenie, ktorou sa A4 – nultý priestor vyznačuje, predpokladá aj reflektovanie a realizáciu projektov spojených s novými médiami, digitálnymi technológiami, elektronickým umením a hraničnými žánrami. Tento program čiastočne nadväzuje na činnosť samostaného centra združenia Burundi prevádzkujúceho v rokoch 2004-2005 mediatéku (datalab), galerijný priestor (displej), priestor na realizáciu projektov (studio) a informačný, mediálny zdroj (press). A4 je pravidelným spoluorganizátorom festivalu kultúry nových médií Multiplace, predstavuje a podporuje tvorbu v oblasti umenia nových médií, ale venuje sa aj vzdelávaniu (workshopy) komunitnému rozvoju v tejto oblasti (napr. séria prezentácií a diskusií Guča/Gucha).

A4 – priestor súčasnej kultúry
Karpatská 2 (YMCA), 811 05 Bratislava
info (at) a4 (dot) sk

http://a4.sk