atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

3/4 MAGAZINE

Kultúrny časopis 3/4 REVUE vychádza od roku 1999 (pôvodne pod názvom Trištvrte revue), najskôr dvojmesačne a od roku 2002 ako štvrťročník. 3/4 REVUE príťažlivou obsahovou a grafickou formou informuje o dianí v súčasnej kultúre, pričom sa zameriava najmä na nové formy kreativity, aktuálne fenomény ako mesto, subkultúry či prekračovanie žánrových hraníc v inovatívnej umeleckej tvorbe. 3/4 REVUE ako jediné periodikum svojho druhu na slovenskom a českom trhu skúma vzájomné vzťahy a presahy medzi spoločnosťou vedou a aktuálnym umením s dôrazom na tvorivé využívanie moderných technologických možností v čase internetu (tzv. nové médiá).

3/4 REVUE je spoluzakladateľom a aktívnym členom medzinárodnej siete MAG.NET – Electronic Culture Publishers.

Web: http://www.34.sk